Elämäsi tärkein kysymys

Mikä on elämän tarkoitus? Mitä tämän elämän jälkeen tapahtuu? Kuinka voit saada syntisi anteeksi ja löytää rauhan Jumalan kanssa? Tunnetko Jeesuksen pelastajanasi?

Jumalan ja Vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme kallein asia.

– Katekismus, Kristinoppi lyhyesti esitettynä, 1. Elämämme kallein asia –

Monet meistä pysähdymme, ehkä elämän tilanteiden pakottamina, ainakin joskus miettimään elämän suuria kysymyksiä. Syy siihen, miksi ihminen kokee olevansa hukassa johtuu siitä, että hän elää erossa Jumalasta, Luojastaan.

Raamattu, Jumalan Sana, sanoo, että kaikki ihmiset ovat tehneet syntiä ja ovat siksi erossa Jumalasta (Saarn. 7:20; Room. 3:23). Sisimmässäsi kokemasi tyhjiö johtuu siitä, että elämästäsi puuttuu Hän, jonka yhteyteen sinut on luotu. Syntisyytemme ja pahat tekomme ovat syy siihen, että tuota yhteyttä ei ole ja mikä ikävintä, ne pitävät meidät erossa Jumalasta ikuisesti jos emme käänny Hänen puoleensa, joka on kuitenkin ratkaissut syntiongelman.

Miten tämä ongelma on ratkaistu? Kukaan meistä langenneistä ihmisistä ei siihen ole pystynytkään mutta on yksi joka pystyi: Hän on Jeesus! Hän tuli maailmaan Jumalan lähettämänä sinun ja minun tähden kantaakseen meidän syntimme (2.Kor. 5:21). Hän kuoli puolestamme kärsien rangaistuksen, jonka me olisimme ansainneet (Room. 5:8). Mutta Hän myös nousi kuolleista ja näin osoitti voittaneensa synnin ja sen palkan eli kuoleman (Room. 6:4-5). Jeesus kuoli, että me voisimme elää.

”Jumala, sinä olet luonut meidät itseäsi varten ja levoton on sydämemme
kunnes se löytää levon sinussa.

– Kirkkoisä Augustinus –

Jumalan sana vakuuttaa: ”Jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on Hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut” (Room. 10:9). Apostoli Johannes sanoo kirjeessään: ”Jos me tunnustamme syntimme on Hän uskollinen ja vanhurskas, niin että Hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä” (1.Joh. 1:9).

Hyvä ystävä, tässä on vastaus jokaiselle ihmiselle elämän suuriin kysymyksiin. Jeesus antaa elämällesi sisällön ja tarkoituksen. Ja kun lähdemme tästä ajasta, niin meillä on Jumalan Sanan ja Pyhän Hengen vakuutus siitä, että Kristuksen anteeksiantavan sovitustyön tähden meillä on paikka Jumalan yhteydessä taivaassa, jonka Jumala on valmistanut omilleen. Sitä on iankaikkinen elämä ja vain Jeesus, kuoleman voittaja, voi sen antaa.

Ihminen ei voi itseänsä pelastaa mutta Jumala on lähestynyt sinua ja minua Jeesuksessa ja kutsuu meitä vastaanottamaan pelastuksen lahjan. Ilman Pyhän Hengen työtä me emme edes haluaisi sitä mutta Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen ihmisessä rakkaudessaan.

Jos tahdot vastaanottaa tämän elämän lahjan, rukoile seuraava rukous:

Herra Jeesus, sisimmässäni tiedän että olen tehnyt syntiä sinua vastaan ja ansaitsen rangaistuksen. Mutta nyt tiedän myös, että tulit minun tähteni maailmaan ja sinä otit kantaaksesi minulle kuuluneen rangaistuksen. Haluan turvata nyt Sinuun ja saada syntini anteeksi. Tahdon kääntyä pois synneistäni ja luotan siihen, että Sinä olet jo sovittanut minut Jumalan kanssa ja olet pelastukseni. Kiitos ihmeellisestä armostasi ja anteeksiannostasi – iankaikkisen elämän lahjasta! Aamen.

Onneksi olkoon hyvä ystävä! Kun ihminen saa armon kääntyä Jumalan puoleen, siinä on todella aihetta onnitteluun. Siinä ei tosin onnella ole merkitystä vaan sillä, että Jumala itse Pyhän Henkensä kautta on vetänyt sinut puoleensa ja olet nyt Jumalan lapsi ja matkalla kohti iankaikkista taivasta. Jeesus vakuuttaa: ”Jumala ei lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita…”(Joh. 3:17-18) sekä: ”Sitä, joka minun tyköni tulee, minä en heitä ulos”.

Elämä Jumalan yhteydessä voi vahvistua kun säännöllisesti ravitset itseäsi Raamatun Sanalla, rukouksella ja myös sillä yhteydellä, jota voi kokea muiden kristittyjen kanssa. Hakeudu siis seurakuntaan, jossa sinua Jumalan Sanalla rohkaistaan elämässäsi eteenpäin.

Voit myös ottaa yhteyttä meihin ja pyytää itsellesi hengellisesti ohjaavaa kirjallisuutta. Tietojasi ei talleteta eikä liitetä postituslistoille, vaan lähetämme sinulle pyynnöstäsi luettavaa, joka ohjaa sinua eteenpäin alkaneella uskon tiellä. Älä silti jätä hakeutumatta seurakunnan yhteyteen, jossa Pyhä Henki hoitaa ja vahvistaa sinua aivan erityisesti. Jumalan siunausta!

Ota yhteyttä